Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 115725491 ET Веселин Запрянов
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив ул.Борис Петров 37
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Ефективност и ефикасност чрез внедряване на енергоспестяващи технологии и използване на възобновяеми енергийни източници" 07.11.2013 3 983 416 1 991 708 1 991 771 1 991 708 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Доизграждане на автомагистрала "Тракия", Лотове 2, 3 и 4" BG161PO004-2.0.01-0004-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз