Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176095073 ОБЕДИНЕНИЕ „ЕКОРИС”
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, р-н "Средец", ул. "Ангел Кънчев", No 19, ет. 2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Независими оценки на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. през 2010 и 2011 г." BG161PO004-5.0.01-0040-C0001
Подготовка на българската администрация за ефективна защита на националния интерес в Европейския съюз BG051PO002-1.6.02-0022-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз