Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175868556 ДЗЗД "Консорциум ремонтстрой"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София кв. "Изгрев", бул. "Цариградско шосе" № 87, хотел "Плиска", ет. 13
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Обновена и модернизирана образователната инфраструктура в Община Нова Загора BG161PO001-1.1.01-0035-C0001
Обновена и модернизирана градска среда в гр.Нова Загора BG161PO001-1.4.02-0006-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз