Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176099744 "Консорциум "Карнобат 2011"
Седалище Област: Хасково Oбщина: Димитровград 6400 Димитровград ул. "Стефан Караджа" № 4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Обновяване и модернизиране на градската среда чрез реконструкция на пешеходни зони и алеи и рехабилитация на зони за обществен отдих в гр. Карнобат BG161PO001-1.4.05-0005-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз