Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 833095000 ПОЛИЕКСПЕРТ СД - НИКОЛОВА, КИРЧЕВА
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Стара Загора 6000 Стара Загора БЪЛГАРИЯ област Стара Загора, община Стара Загора гр. Стара Загора 6000 УЛ.ГРАФ ИГНАТИЕВ No 17, вх. В, ап. 64
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Ремонт и обновяване на образователни институции в Община Чирпан” BG161PO001-1.1.01-0117-C0001
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ "ХР. Ботев", с. Опан BG161PO001-4.1.03-0021-C0001
Изграждане, реконструкция и ремонт на инфраструктура за предотвратяване на наводнения в гр. Гурково BG161PO001-4.1.04-0053-C0001
"Реконструкция и модернизация за осигуряване на достъпна среда и провеждане на енергоефективни мерки при ремонт на "Национално училище по изкуствата "Панайот Пипков", гр. Плевен" BG161PO001-1.1.05-0022-C0001
"Реконструкция и модернизация за осигуряване на достъпна среда и провеждане на енергоефективни мерки при ремонт на Национално училище за танцово изкуство, гр. София" BG161PO001-1.1.05-0023-C0001
"Реконструкция и модернизация за осигуряване на достъпна среда и провеждане на енергоефективни мерки при ремонт на Национална гимназия за древни езици и култури "Константин Кирил Философ" BG161PO001-1.1.05-0024-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз