Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 1095865370018 НИПОО клон Шумен
Седалище Област: Шумен Oбщина: Шумен 9700 Шумен град Шумен, ул. "Раковска" № 69
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Интервенция върху критична инфраструктура на община Шумен BG161PO001-1.4.06-0022-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз