Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131357318 Еврофондове консултинг ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, ЖК Младост 1-А бл. 512
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Модернизация на общинската образователна инфраструктура на град Шумен BG161PO001-1.1.09-0010-C0001
"Модернизиране производството на "Протон-ММ" ООД чрез технологично обновление" BG161PO003-2.1.06-0222-C0001
„По пътя към международните пазари чрез въвеждане на система за управление на качеството ISO 9001:2008 в „Деяколор” ЕООД” BG161PO003-2.1.08-0248-C0001
"Изготвяне на Интегриран план за възстановяване и развитие на гр. Шумен" BG161PO001-1.4.07-0033-C0001
Актуализация, публичност и оценка на въздействието при подготовката и изпълнението на политики в община Маджарово BG051PO002-1.3.04-0011-C0001
Модернизиране на отделение по лъчелечение към „Комплексен онкологичен център - Стара Загора" BG161PO001-1.1.12-0002-C0001
Създаване на високотехнологичен лъчетерапевтичен център в гр. Шумен BG161PO001-1.1.12-0010-C0001
Подобряване на ранната диагностика, качеството и достъпа до лечение в Община Карлово чрез модернизация на МБАЛ „Д-р Киро Попов - Карлово” ЕООД BG161PO001-1.1.12-0006-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на „ВАС” ООД чрез модернизация на технологичното оборудване BG161PO003-2.1.13-0214-C0001
Осигуряване на социални придобивки на работещите в Балканско ехо ЕООД под формата на съобразен с тяхното работно време и местоживеене транспорт BG051PO001-2.2.03-0332-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз