Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176180267 ДЗЗД „ПОНС-МАСС”
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр.София, община Столична, област София, район Слатина, ПК. 1111, бул. „Шипченски проход” №9
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Реализиране на инвестиционен проект ГПСОВ в гр. Вършец BG161PO005-1.0.02-0113-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз