Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200319174 ГЕОКОНСУЛТ- БЪЛГАРИЯ
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София БЪЛГАРИЯ област София (столица), община Столична гр. София 1421 район р-н Лозенец ул. РАВНЕЦ No 9, ет. 3, ап. 5
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Обществен Контрол и Ефективно управление BG051PO002-1.2.02-0120-C0001
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Ямбол BG161PO001-1.4.07-0024-C0001
"Долината на розите и тракийските царе" BG161PO001-3.2.02-0009-C0001
Повишаване на професионалната квалификация на служителите на община Кнежа BG051PO002-2.2.08-0098-C0001
Повишаване на професионалната компетентност на администрацията в община Божурище чрез специализирано обучение BG051PO002-2.2.08-0160-C0001
Повишаване на квалификацията на човешките ресурси в община Годеч BG051PO002-2.2.08-0040-C0001
По-добро управление, чрез ефективни политики за община Земен през следващия програмен период BG051PO002-1.3.07-0171-C0001
Подобряване на процеса на разработване и прилагане на общински политики в община Долна Митрополия BG051PO002-1.3.07-0009-C0001
Ефективни политики и партньорство през следващия програмен период, в помощ на община Борован BG051PO002-1.3.07-0130-C0001
Разработване и провеждане на ефективни политики в община Божурище през следващия програмен период чрез координация и партньорство BG051PO002-1.3.07-0178-C0001
Подпомагане на община Оряхово за следващия програмен период чрез ефективни политики BG051PO002-1.3.07-0024-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз