Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176129340 ДЗЗД "Девня трейд- Пътстрой"
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна гр.Варна, ул. “Атанас Москов” №308
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на физическата и жизнена среда в община Варна BG161PO001-1.4.05-0018-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз