Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 103596396 „РАЙС” ЕООД
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна "Адрес: град Варна, кв. „Възраждане” бл. 21, партер, e-mail: marketing@rais.bg Община: Варна Област: Варна "
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване качеството на административното обслужване от дирекция "Административна" на "Направление Архитектура и Градоустройство" към СО чрез облекчаване на регулаторните режими и развитие на електронен регистър BG051PO002-3.1.02-0150-C0001
Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Ямбол BG161PO002-3.3.02-0011-C0001
Увеличаване производствения капацитет на “Бунай” АД и стартиране на инструментално производство BG161PO003-2.1.13-0343-C0001
Създаване на нов офис за трансфер на иновативни технологии в предприятията от Югоизточен регион BG161PO003-1.2.02-0022-C0001
„Социални услуги в домашна среда в Община Венец” BG051PO001-5.1.04-0149-C0001
"Уни-Съвършенство" - усъвършенстване на системите за управление и на процесите за вземане на решения в Бургаския свободен университет BG051PO001-3.1.08-0017-C0001
Устойчиво развитие на човешките ресурси за целите на университетското образование по/на различни езици във Факултета по класически и нови филологии чрез разработване и внедряване на електронни форми на дистанционно обучение BG051PO001-4.3.04-0057-C0001
"Изграждане на съвременна образователна и научноизследователска среда за развитието на докторанти, постдокторанти и млади учени във Физическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" BG051PO001-3.3.06-0057-C0001
"Развитие на капацитета на специализанти, постдокторанти и млади учени за преподаване на академични курсове по и на чужд език със съвременни методи и информационни компютърни технологии" BG051PO001-3.3.06-0045-C0001
"Инвестиции за подобряване енергийната ефективност във фирма "АРТПРИНТ" ООД, гр. Шумен" BG161PO003-2.3.02-0426-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз