Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 160067104 "ЕНЕРКОН"
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив р-н Северен, ул."Полк. Сава Муткуров" № 73, ет.2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Повишаване енергийна ефективност на образователната инфраструктура в община Девня, съпътстваща устойчиво развитие" BG161PO001-1.1.09-0006-C0001
"Подобряване на енергийната ефективност на "Милко" ЕООД" BG161PO003-2.3.02-0063-C0001
"Въвеждане на енергийно-ефективни мерки в дейността на "Рудметал-техномаш" ООД" BG161PO003-2.3.02-0103-C0001
"Подобряване на енергийната ефективност на "МКД-69" ЕООД" BG161PO003-2.3.02-0131-C0001
Повишаване на енергийната ефективност в "ДИАНЕЛ" ЕООД BG161PO003-2.3.02-0148-C0001
"Повишаване на конкурентоспособността на "Бистрица 2002" ЕООД чрез закупуване на ново енергийно-ефективно оборудване и внедряване на ВЕИ източници" BG161PO003-2.3.02-0166-C0001
"Устойчиво и конкурентоспособно развитие на "Копривлен - мрамор" ЕООД чрез намаляване на енергоемкостта на производството и оптимизиране на енергийните разходи в предприятието" BG161PO003-2.3.02-0167-C0001
"Подобряване на енергийната ефективност в ПЛАСТ-60 ЕООД" BG161PO003-2.3.02-0182-C0001
"Въвеждане на енергоспестяващи мерки в "РОСТРЕЙД" ЕООД" BG161PO003-2.3.02-0244-C0001
"Чрез енергийна ефективност към по-голяма конкурентоспособност" BG161PO003-2.3.02-0238-C0001
"Подобряване на енергийната ефективност в Киттнер Анлаген-Унд Машиненбау ЕООД" BG161PO003-2.3.02-0227-C0001
"Подобряване на енергийната ефективност на "ТИЛЛ ИНДУСТРИАЛ ГАБРОВО" ЕООД BG161PO003-2.3.02-0268-C0001
"Намаляване на потреблението на електроенергия в БАРТ ООД" BG161PO003-2.3.02-0283-C0001
"Повишаване на енергийната ефективност на "Техно прес" ЕООД" BG161PO003-2.3.02-0288-C0001
Подобряване на енергийната ефективност на "Ванела" ЕООД BG161PO003-2.3.02-0297-C0001
"Устойчиво развитие на "Полигруп" ООД чрез внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност в предприятието" BG161PO003-2.3.02-0377-C0001
"Енергийно ефективна дейност по производство на метални изделия в Машин Индъстри ЕООД" BG161PO003-2.3.02-0354-C0001
"Подобряване на енергийната ефективност на Геотон бетонови изделия" ООД" BG161PO003-2.3.02-0350-C0001
"Подобряване на енергийната ефективност на "77 К" ООД" BG161PO003-2.3.02-0370-C0001
"Повишаване не енергийната ефективност в "Хлебозавод Хаджи Димитър" ООД" BG161PO003-2.3.02-0366-C0001
"Подобряване на енергийната ефективност на "Термолукс радиатори" ООД" BG161PO003-2.3.02-0468-C0001
„Енергийно ефективна производствената база на "Машин Технолоджи" ЕООД“ BG161PO003-2.3.02-0459-C0001
"Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност в "Метал" АД" BG161PO003-2.3.02-0499-C0001
"Подобряване на енергийната ефективност на "АДЛ" ЕООД - гр. Пловдив" BG161PO003-2.3.02-0456-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз