Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176156375 Консорциум "Пристанище Бургас - Изток - интермодален терминал"
Седалище Област: Бургас Oбщина: Бургас 8000 Бургас Гр. Бургас, ул. "Пробуда" 27
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Техническа помощ за проучване възможността за осъществяване на инвестиционен проект „Супер Бургас- Зона за Обществен Достъп” BG161PO004-5.0.01-0063-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз