Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176136114 ДЗЗД „Еко строй”
Седалище Област: Русе Oбщина: Русе 7000 Русе ул. 19-ти февруари 17, вх. А ет. 4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Ломовете - Център за опазване на скалогнездещите птици BG161PO005-3.0.01-0016-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз