Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 838171757 ИПК“Светлина“
Седалище Област: Ямбол Oбщина: Ямбол 8600 Ямбол Гр.Ямбол, ул.“Милин камък“№8
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изграждане на канализационна система с ПСОВ, с. Тенево, община Тунджа BG161PO005-1.0.02-0064-C0001
„Дневен център за пълнолетни лица „18+” - алтернатива за преодоляване на социалната изолация в малките населени места” BG051PO001-5.2.06-0257-C0001
"Социално предприятие за обществено хранене Домашен социален патронаж с. Победа - алтернатива за социално включване в малките населени места от селски тип" BG051PO001-5.1.02-0018-C0001
Повишаване безопасността на трудовия процес в Йордан Мишев АД чрез внедряване и сертифициране на система по стандарт BS OHSAS 18 001:2007, осигуряване на специално работно облекло и лични предпазни средства с по-висока степен на защитеност и експлоатационни качества BG051PO001-2.3.02-0403-C0001
Обезопасяване на трудовия процес в складова База 1 чрез модернизиране на пожаро-известителна система и осигуряване на работни облекла и лични предпазни средства с по-висока степен на защита за 145 работещи в АВС - ИНЖЕНЕРИНГ - Н ЕООД BG051PO001-2.3.02-0402-C0001
''Усъвършенстване организацията и условията на труд в ''Браян Термоизол''ЕООД за повишаване ефективността и мотивацията на работещите в предприятието.'' BG051PO001-2.3.03-1166-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз