Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176077769 ДЗЗД "БДЗП-Русенски Лом"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ж.к. Яворов бл. 71 вх. 4, ап. 1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Ломовете - Център за опазване на скалогнездещите птици BG161PO005-3.0.01-0016-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз