Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200072838 "БК Дизайн"ЕООД
Седалище Област: Добрич Oбщина: Балчик 9644 Гурково с.Гурково, обл. Добрич,Община Балчик
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Рехабилитация и благоустрояване на ул. "д-р Зл. Петков", "Иван Вазов", "Г. Бенковски", "Хр. Ботев" и "Дунав"; рехабилитация на два паркинга в страни от улици ул. д-р "Зл. Петков" и "Г. Бенковски"; и изграждане на места в близост до ул. "Г. Бенковски" BG161PO001-1.4.05-0034-C0001
Защита на морския бряг на гр. Балчик от абразия и ерозия BG161PO001-1.4.06-0021-C0001
Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Русе BG161PO001-1.4.07-0002-C0001
Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Ямбол BG161PO002-3.3.02-0011-C0001
Оптимизиране процеса на формиране на качествени политики в община Балчик чрез широко прилагане на принципа на партньорство BG051PO002-1.3.04-0017-C0001
Изграждане и функциониране на три Центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Велико Търново BG161PO001-1.1.11-0014-C0001
"Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ-Балчик в Черно море и разширяване обхвата на канализационна мрежа на гр. Балчик". BG161PO005-1.0.07-0020-C0001
Нове-сърцето на легиона. Социализация и експониране на римски военен лагери късноантичен град Нове - I етап BG161PO001-3.1.03-0008-C0001
Модерно управление на човешките ресурси в Община Казанлък BG051PO002-2.5.01-0002-C0001
ДА ПРОТЕГНЕМ РЪКА ЗА ПОМОЩ BG051PO001-5.1.04-0129-C0001
За достоен живот в собствен дом BG051PO001-5.1.04-0015-C0001
„Добро образование сега – добри възможности в бъдеще” BG051PO001-4.1.05-0144-C0001
ПОДПОМАГАНЕ НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БАЛЧИК ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ BG051PO002-2.2.08-0169-C0001
"Предприемачеството в семейния бизнес и в полза на модерна България" BG051PO001-1.2.03-0435-C0001
Заедно към знание BG051PO001-4.1.05-0238-C0001
„ЦНСТ - Балчик“ BG051PO001-5.2.12-0033-C0001
У дома, а не в дом BG051PO001-5.2.12-0078-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз