Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175575578 ОБЕДИНЕНИЕ „ВОДЕКО-ГАБРОВО”
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София жк. Борово, бл.14, вх.1, ет.1, ап.1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово BG161PO005-1.0.02-0077-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз