Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 103508542 "ЕКСПЕРТ М - ОДИТ" ООД
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна гр. Варна, ул. "Веселец" №38, ет. 1, ап. 3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Чрез нови продукти към нови пазари – технологична модернизация и повишаване конкурентоспособността на „СМС ИНВЕСТ” ООД . BG161PO003-2.1.06-0068-C0001
Изграждане на инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на наводнения в рискови зони на територията на община Аксаково BG161PO001-1.4.06-0023-C0001
„Въвеждане и сертифициране на система за управление на качеството и инвестиционна политика” BG161PO003-2.1.08-0171-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на ''ГАБРОВНИЦА'' АД чрез инвестиция в технологично оборудване за намаляване на енергоемкоста на производството BG161PO003-2.3.01-0040-C0001
Разширяване на пазарните позиции и повишаване на конкурентоспособността на СМС ИНВЕСТ BG161PO003-2.1.13-0131-C0001
Развитие на иновативен модел за трансфер на знание и иновации между Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ и Университета в Ковънтри BG051PO001-7.0.07-0131-C0001
„Внедряване на иновативен метод за получаване на висококачествени карбамид-формалдехидни смоли” BG161PO003-1.1.07-0609-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз