Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130089593 Елана Инвестмънт
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "Кузман Шапкарев"4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура в община Благоевград BG161PO001-1.1.09-0028-C0001
ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА В РАБОТАТА НА ДИРЕКЦИЯ “КООРДИНАЦИЯ НА БОРБАТА С ПРАВОНАРУШЕНИЯТА, ЗАСЯГАЩИ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕС (АФКОС)”В МВР” BG161PO002-1.7.01-0002-C0001
Закупуване и въвеждане в експлоатация на модули за ERP система и необходимите дълготрайни материални активи BG161PO003-2.1.12-1002-C0001
"Разработване на иновативна онлайн услуга.Document.BG" BG161PO003-1.1.05-0165-C0001
„Устойчиво и интегрирано развитие на град Кюстендил чрез благоустрояване и озеленяване на градската среда” BG161PO001-1.4.09-0025-C0001
Внедряване на иновативна услуга за многоезиков семантичен анализ на информация - MediaTalk BG161PO003-1.1.07-0208-C0001
Внедряване в производство на автоматична машина за производство на ламинатни туби и едновременното им пълнене и запечатване от типа KOMBIS FFS120 BG161PO003-1.1.07-0203-C0001
Внедряване на иновативни продукти – нова комбинация от форма и състав на метамизол-съдържащи лекарства в производството на „Химакс Фарма“ ЕООД BG161PO003-1.1.07-0204-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз