Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 125536117 "Балан-33" ООД
Седалище Област: Търговище Oбщина: Попово 7800 Попово ул. "Каломенска" №11, вх. А
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие BG161PO001-1.4.07-0028-C0001
Повишаване качеството на живот чрез подобряване на физическата среда в град Търговище BG161PO001-1.4.09-0003-C0001
Не в дома, а у дома BG051PO001-5.2.12-0004-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз