Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 106563056 ЕТ "Пенка Михайлова"
Седалище Област: Враца Oбщина: Бяла Слатина 3200 Бяла Слатина ул. "Д. Благоев" 126, вх. А, ап. 8
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Социално предприятие „Услуги в дома и градината" BG051PO001-5.1.01-0077-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз