Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 102994511 "Радост - 64" ЕООД
Седалище Област: Бургас Oбщина: Айтос 8500 Айтос ул. "Отец Паисий" 23
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Социално предприятие „Услуги в дома и градината" BG051PO001-5.1.01-0077-C0001
Домашни грижи за самотно живеещи стари хора и хора с увреждания от община Айтос BG051PO001-5.2.07-0084-C0001
"Интеграция на ученици от ромското малцинство чрез приемно училище" BG051PO001-4.1.03-0143-C0001
Интегриране на уязвимите групи на пазара на труда BG051PO001-1.1.07-0059-C0001
Квалификация и мотивация BG051PO001-1.1.10-0060-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз