Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201162224 ЗАШЕВ ЕООД
Седалище Област: Русе Oбщина: Русе 7000 Русе град Русе, ул. Райко Даскалов №17
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Грижи за независим и достоен живот” BG051PO001-5.2.07-0096-C0001
Подобряване условията на труд в Интериор-46 ООД, чрез реконструкция на вентилационна система и обезопасяване на съществуващи обекти BG051PO001-2.3.02-0141-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз