Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200344583 ОФИС ПРЕСТИЖ ЕООД
Седалище Област: Русе Oбщина: Русе 7000 Русе град Русе, ул. Х.Г.Данов" №1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Грижи за независим и достоен живот” BG051PO001-5.2.07-0096-C0001
ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – РУСЕ BG161PO002-3.3.02-0004-C0001
ОБНОВЯВАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – РУСЕ BG161PO001-1.1.12-0014-C0001
Заедно – ръка за ръка BG051PO001-4.1.05-0027-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз