Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175988826 Дружество по ЗЗД "ДИМАС - ХРИДРОИНЖЕКТ"
Седалище Област: Габрово Oбщина: Габрово 5300 Габрово гр. Габрово бул. "Трети март"№53
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Инфраструктурни мерки за укрепване на свлачище на улица „Топлеш”, град Габрово” BG161PO001-1.4.04-0007-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз