Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200697779 "Проксима Консулт" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София жк Красно село, бл.206
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на качеството на административното обслужване чрез развитие на електронно управление в Община Ихтиман BG051PO002-3.1.02-0048-C0001
Завръщане в Бургас- минало, настояще и бъдеще BG161PO001-1.1.10-0032-C0001
Долината на Тунджа - палитра от цветове, музика и танци BG161PO001-1.1.10-0007-C0001
Магията на древността и красотата на природата от Бургаския залив до Странджа BG161PO001-3.2.02-0007-C0001
„Обмен на добри практики между България и Испания за повишаване на конкурентоспособността и предприемачеството” BG051PO001-7.0.07-0149-C0001
Нови подходи за социално включване на уязвимите групи в община Своге BG051PO001-7.0.07-0213-C0001
Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики, разработване на стратегически документи на Община Чавдар BG051PO002-1.3.07-0155-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз