Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831638368 ЕТ „Комит – Славомир Йонев”
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София София
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Въвеждане на централизирана автоматизирана информационна система за документооборот в МВР BG051PO002-3.1.02-0165-C0001
"Подготовка, проучване и проектиране за изграждане на мецдусистемна газова връзка България - Сърбия" BG161PO001-2.3.01-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз