Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121169983 Национална Оценителска Компания EООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, ул. Добруджа №1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Инвестиции за технологично обновление и производство на нови продукти в Ремби АД BG161PO003-2.1.06-0402-C0001
Технологично обновление на "Силекс 20001" ЕООД за производство на изолационни материали с висока обемна плътност BG161PO003-2.1.06-0275-C0001
Видинска Крепостна Система „Калето” BG161PO001-3.1.02-0107-C0001
"Повишаване на конкурентоспособността на "СИ ПИ ЕЙ" ООД чрез модернизиране на производството на органични и не органични сертифицирани стандартни разтвори. BG161PO003-2.1.06-0316-C0001
Устойчиво развитие на община Брацигово чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура - СОУ "Народни Будители", НУ "Васил Петлешков" и ОДЗ "Божура Фурнаджева" BG161PO001-4.1.03-0005-C0001
Разширение и корекционни мероприятия на река Потока в регулацията на град Съединие от км. 1+601 до км. 2+227, община Съединение, област Пловдив - ІІІ етап от км. 2+052 до км. 2+227 BG161PO001-4.1.04-0045-C0001
Интегриран воден проект за Стара Загора BG161PO005-1.0.06-0067-C0001
Създаване на офис за трансфер на технологии за здравето и екологията BG161PO003-1.2.02-0005-C0001
Конкурентоспособно развитие на националния куриерски клъстер BG161PO003-2.4.01-0041-C0001
"Изграждане на интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България-Пловдив BG161PO004-3.0.01-0007-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз