Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121216326 Пени ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул."Христо Белчев" № 42А
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Прозрачна и достъпна информация – прозрачна, достъпна и ефективна администрация BG051PO002-1.2.04-0011-C0001
Създаване на модели за междурегионално сътрудничество BG161PO001-4.2.01-0085-C0001
„Изграждане на парк за отдих, спорт и развлечение „Казармите” град Севлиево” BG161PO001-1.4.05-0011-C0001
"Подготовка и реализация на инвестиционен проект във водния сектор на гр. Ихтиман" BG161PO005-1.0.07-0021-C0001
Присъединяване към централната топлопреносна мрежа на гр.Ихтимоан, изграждане на ВОИ, вентилация, климатизация и саниране на ОУ "Св.св.Кирил и Методии" гр.Ихтиман BG161PO001-4.1.03-0011-C0001
"Предприемане на превантивни мерки за предотвратяване на наводнения чрез рехабилитация на охранителен канал" BG161PO001-4.1.04-0068-C0001
Разработване на информационна система „Регистър на групи предприятия" като неразделна част от Информационната система „Регистър на статистическите единици" BG051PO002-3.2.04-0019-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз