Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000662064 ИНСТИТУТ ПО МЕТАЛОЗНАНИЕ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ "АКАД. АНГЕЛ БАЛЕВСКИ" С ЦЕНТЪР ПО ХИДРО И АЕРОДИНАМИКА-БАН
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1574 София ул. Шипченски проход, 67
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Разработване на планове за управление на риска от наводнения BG161PO005-1.0.10-0003-C0001
Създаване на технологии за композитни галванични покрития от хром (Cr) и никел (Ni), модифицирани с нано частици BG161PO003-1.1.05-0210-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз