Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131521671 "БУЛ ПРО КОНСУЛТИНГ" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул."Бачо Киро" №5,вх.В, партер
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване на енергийна ефективност на ОУ "Гоце Делчев" с.Смолево BG161PO001-4.1.03-0074-C0001
Разширяване на производствения капацитет на „Йотов стоун” ЕООД чрез въвеждане на три нови високотехнологични продукта BG161PO003-2.1.06-0513-C0001
Корекция на река Боденска бара - гр. Мездра BG161PO001-1.4.06-0001-C0001
Историята, културата и природата - туристическите атракции на община Мездра BG161PO001-3.1.03-0032-C0001
Музеен ансамбъл "Пейо Крачолов Яворов" BG161PO001-3.1.03-0014-C0001
"Офис за технологичен трансфер Евроконсултантс ЕвроТехТранс" BG161PO003-1.2.02-0019-C0001
Реконструкция, модернизация и доизграждане на ВиК мрежата и изграждане на ГПСОВ, град Момчилград BG161PO005-1.0.06-0071-C0001
Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Чепеларе BG051PO002-1.3.07-0138-C0001
Повишаване на квалификацията и професионализма на служителите от Изпълнителна агенция по трансплантация BG051PO002-2.2.17-0020-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз