Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121090151 "Милива" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ЖК Красна поляна
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Спокойствие за възрастни хора с трайни увреждания и самотно живеещи хора чрез получаване на подкрепа и внимание у дома” BG051PO001-5.2.07-0262-C0001
Подобряване на енергийната ефективност и модернизиране на образователната инфраструктура в община Марица BG161PO001-1.1.09-0033-C0001
“Заедно в подкрепа на различието и равния шанс за всички деца” BG051PO001-4.1.05-0189-C0001
"Разработване и внедряване на иновативна система за мониторинг на вибрации и налагането й на пазара" BG161PO003-1.1.03-0051-C0001
„Проучване и усвояване на иновативни практики и умения за създаване на нови работни места в сферата на производството и търговията с хранителни добавки и диетични храни, включително трансфера на знания чрез партньорството професионално образование-бизнес” BG051PO001-7.0.07-0251-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз