Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130185141 "Евромаркет Компресорс" АД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1784 София р-н Младост; кв. "Младост" 1; ,бул. "Андрей Ляпчев" № 51
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване на конкурентоспособността на Монбат АД чрез инвестиране в ново оборудване за производство на решетки и плочи за сухозаредени и залети оловно-кисели батерии BG161PO003-2.1.05-0084-C0001
Технологична модернизация на „Пресков”АД BG161PO003-2.1.05-0099-C0001
Технологична модернизация във фирма „Хелфи Пластикс” за диверсификация на продукцията и въвеждането на нов продукт BG161PO003-2.1.06-0203-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на СТС ЕЛЕКТРОНИКС ООД чрез обновяване и модернизация на средствата за производство. BG161PO003-2.1.06-0055-C0001
Технологична модернизация на „Рико стил” ООД BG161PO003-2.1.06-0090-C0001
Технологична модернизация и разширяване на производството чрез закупуване и внедряване на съвременно обурудване във фабрика за безалкохолни напитки АСПАЗИЯ BG161PO003-2.1.06-0602-C0001
"Технологична модернизация и разработване на нова бизнес и маркетингова стратегия" BG161PO003-2.1.11-0058-C0001
Разширение на производството на гранули от полиметилметакрилат BG161PO003-2.1.11-0129-C0001
Засилване на конкурентните предимства на Мегахим АД чрез въвеждане на съвременни технологии BG161PO003-2.1.11-0001-C0001
"Повишаване на конкурентните предимства на "Камт" АД" BG161PO003-2.1.11-0052-C0001
Повишаване на ефективносттана производствените процеси и създаване на предпоставки за износ на продукцията на "Аптечно-Велико Търново-2000"АД BG161PO003-2.1.11-0104-C0001
Технологично модернизиране и повишаване на производствения капацитет на "Хидросистем" ЕООД BG161PO003-2.1.11-0186-C0001
"Внедряване на модернизирана наземна радарна система НР 100 М" BG161PO003-1.1.04-0046-C0001
Чрез стандартизация и инвестиции към по-висока конкурентоспособност BG161PO003-2.1.12-1260-C0001
Увеличаване конкурентните предимства на Хидропневмотехника АД чрез технологична модернизация BG161PO003-2.1.13-0060-C0001
Увеличаване производствения капацитет на “Бунай” АД и стартиране на инструментално производство BG161PO003-2.1.13-0343-C0001
Инвестиция за конкурентоспособност и разширяване на пазарите BG161PO003-2.1.13-0016-C0001
Намаляване на енергоемкостта и подобряване на енергийната ефективност при производството на олово в ''КЦМ'' АД BG161PO003-2.3.01-0030-C0001
Пълно оползотворяване на производствения отпадък и намаление на енергоемкостта в ''Средна гора'' АД BG161PO003-2.3.01-0054-C0001
Модернизиране на технологичните процеси в Гама-Комерс ООД BG161PO003-2.1.13-0004-C0001
Разширяване на продуктовия асортимент на Ийст Корд Компани за завоюване на нови пазари BG161PO003-2.1.13-0223-C0001
Повишена конкурентоспособност, чрез инвестиция във високотехнологично оборудване BG161PO003-2.1.13-0480-C0001
ИНХОМ-98 подобрява енергийната си ефективност BG161PO003-2.3.02-0005-C0001
"Производство на обувки съгласно съвременни практики и международни стандарти за безопасност на труда" BG051PO001-2.3.03-0551-C0001
Подобряване на енергийната ефективност на „ЕЛУКС“ ООД BG161PO003-2.3.02-0017-C0001
По-конкурентоспособни с енергоспестяващи мерки BG161PO003-2.3.02-0022-C0001
"Повишаване ефективността на "ПЛАСТФОРМ" ООД, чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност" BG161PO003-2.3.02-0066-C0001
"Инвестиции за повишаване на енергийната ефективност на "Диана" ООД" BG161PO003-2.3.02-0090-C0001
"Инвестиции в оборудване за намаляване на енергоемкостта и повишаване ефективността на производството на "Теда-ММ"ООД- гр.Ботевград" BG161PO003-2.3.02-0136-C0001
Повишаване на енергийната ефективност в "ДИАНЕЛ" ЕООД BG161PO003-2.3.02-0148-C0001
"Подобряване на енергийната ефективност в ПЛАСТ-60 ЕООД" BG161PO003-2.3.02-0182-C0001
"Мелбон" АД - чрез подобрена енергийна ефективност към Зелена икономика" BG161PO003-2.3.02-0489-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз