Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131495696 "Юнайт консултинг" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, ул. "Цар Симеон" № 37, ет.1.
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
„Партньорство без граници” 15.04.2013 178 619 178 619 0 178 593 24,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Укрепване на свлачище в местността „Кутлина”, кв. „Филиповци”, район „Люлин” – II етап. Силово укрепване.” BG161PO001-1.4.04-0004-C0001
Мерки за енергийна ефективност в СОУ " Желязко Терпешев", гр.Любимец BG161PO001-4.1.03-0093-C0001
Устойчиво развитие на село Малко Градище, Община Любимец чрез ограничаване на риска от наводнения" BG161PO001-4.1.04-0077-C0001
Защита на населението на град Роман от наводнения при преминава на река Искър през града BG161PO001-4.1.04-0042-C0001
Корекция на река Санданска Бистрица - градски парк Сандански BG161PO001-1.4.06-0032-C0001
"Предотвратяване на наводнения в община Гоце Делчев от разлива на река Мусомишка и Туфча" BG161PO001-1.4.06-0049-C0001
Интегриран план за градско възстановяване и развитие - гр. Гоце Делчев BG161PO001-1.4.07-0009-C0001
"Родопи фест" BG161PO001-1.1.10-0057-C0001
Разград-градът е сцена BG161PO001-1.1.10-0008-C0001
Празници "Тунджа-традиции и иновации" BG161PO001-1.1.10-0052-C0001
"Дефилир на духовата музика" BG161PO001-1.1.10-0049-C0001
"Векът на Цар Симеон оживява" BG161PO001-3.1.03-0013-C0001
Абритус-мистика и реалност BG161PO001-3.1.03-0025-C0001
Сандански - зората на ранното християнство BG161PO001-3.1.03-0042-C0001
Преустройство и модернизиране на МБАЛ-Тутракан с предоставяне на възможност за долекуване BG161PO001-4.1.05-0007-C0001
Момчилова крепост-митовете оживяват BG161PO001-3.1.03-0018-C0001
Обновяване и оборудване на МБАЛ „Свети Врач”, Сандански BG161PO001-1.1.12-0018-C0001
Подай ръка BG161PO001-1.1.11-0054-C0001
Строителни енергоспестяващи дейности за ЦДГ в Начален корпус към СОУ "Отец Пасий" гр.Мадан BG161PO001-4.1.03-0045-C0001
Обновяване и модернизиране на зелена и достъпна градска среда - Свищов BG161PO001-1.4.09-0030-C0001
Фри фест - Магията на Мездра BG161PO001-1.1.10-0050-C0001
Механизми за мониторинг, контрол и оценка при изпълнението на общински политики в Община Любимец BG051PO002-1.3.07-0117-C0001
Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики от общинска администрация Раднево BG051PO002-1.3.07-0104-C0001
Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики за по-ефективно функциониране на общинската администрация BG051PO002-1.3.07-0124-C0001
Подобряване процеса на прилагане на политики и подготовка за разработване на стратегически документи на община Берковица BG051PO002-1.3.07-0058-C0001
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сандански BG161PO001-5.3.03-0005-C0001
"Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Свиленград" BG161PO001-5.3.03-0007-C0001
Придобиване на европейски умения на администрацията в община Сливница BG051PO002-2.2.12-0074-C0001
„Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията на Община Свищов” BG051PO002-1.1.07-0066-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз