Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121604510 "Стантек" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София София 1343, жк "Люлин 2", ул. "Ицках Грацински" No.37
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА "ПОДОВИ НАСТИЛКИ" ООД ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА ERP СИСТЕМА, СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ISO 9001-2008, УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ISO 14001 И ЗАКУПУВАНЕ НА МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ BG161PO003-2.1.12-0809-C0001
Подобряване условията на труд във фирма "Дарис" ООД BG051PO001-2.3.02-0237-C0001
Равни възможности, реализация, развитие BG051PO001-5.1.05-0008-C0001
Разработване на система от интернет и мобилно приложение за потребителски и експертни ревюта на продукти BG161PO003-1.1.05-0266-C0001
„Market EYE – иновативно средство за финансов анализ” BG161PO003-1.1.03-0066-C0001
Стартиране на самостоятелна стопанска дейност от фирма "Информационна агенция РИВВА" ЕООД, а иненно информационен интернет сайт с трима служители: управител-редактор, журналист и фотожурналист BG051PO001-1.2.03-0876-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз