Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131209472 Висше транспортно училище „Тодор Каблешков”
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. „Гео Милев” № 158
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Създаване на механизми за производствени стажове на студентите от ВТУ „Тодор Каблешков” 02.07.2008 90 623 75 623 16 100 73 916 16,00 Приключен
Повишаване, усъвършенстване и разгръщане на научния потенциал на ВТУ "Тодор Каблешков" чрез подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в областта на транспорта, енергетиката и ИКТ в транспорта 19.03.2012 622 500 622 500 0 622 500 32,00 Приключен
Развитие на електронните форми на дистанционно обучение и изграждане на "Виртуална библиотека" във ВТУ "Т.Каблешков" гр.София 05.11.2012 479 718 479 718 0 479 718 24,00 Приключен
Повишаване на ефективността на образователния процес, чрез усъвършенстване на системите за управление на качеството на услугите в образованието и обучението във Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" 28.01.2013 475 543 475 543 0 475 543 20,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз