Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121079404 "Митев и Син Консултинг" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София София 1142, ул. "Любен Каравелов" No.82, ет.1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване на пазарния дял на Александрис Инженеринг ЕООД чрез обогатяване на продуктовата гама BG161PO003-2.1.06-0586-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на предоставяните преводачески услуги от АРТЕ.ДОК ЕООД, чрез въвеждането на система за управление на качеството на преводите по БДС EN 15038:2006 и разработване на специализиран централизиран софтуер за управление и контрол на цялостния процес на превода BG161PO003-2.1.08-0561-C0001
Технологична модернизация на "СИФ 309 ФИЛМ МЮЗИК" ООД и въвеждане на нова услуга в България-пътруващо кино BG161PO003-2.1.11-0020-C0001
Корекционни мероприятия на дере за отвеждане на повърхностни води до вакационно селище село Лозенец, община Царево BG161PO001-4.1.04-0012-C0001
"Производство на иновативен продукт - оловно - кисели акумулаторни батерии "START SOLAR" с течен електролит" BG161PO003-1.1.07-0075-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз