Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000677803 Нов български университет
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "Монтевидео" № 21
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Академия Българска бизнес мрежа 17.06.2008 61 081 61 081 0 61 081 14,00 Приключен
Студентски практики в училище за превенция на агресия и поведенчески проблеми 20.10.2009 52 799 52 799 0 52 793 10,00 Приключен
Подобряване на качеството на предлаганите от НБУ образователни услуги чрез създаване на система за частично електронно управление, периодично актуализиране на стандарти и въвеждане на продължаващо обучение за академичния и административен състав на университета 18.02.2013 349 490 349 490 0 349 454 22,00 Приключен
Подобряване на интердисциплинарните умения и взаимодействието с бизнеса на специалистите по телекомуникации 12.03.2013 227 897 227 897 0 227 881 28,00 Приключен
Съвременни модели на образование в департамент "Кино, реклама и шоубизнес" на НБУ 18.05.2013 238 890 238 890 0 238 878 23,33 Приключен
Подобряване на качеството на дистанционното обучение на Центъра за дистанционно и електронно обучение на НБУ 08.04.2013 656 234 656 234 0 656 220 21,00 Приключен
подготовка на специалисти по информационни технологии в икономиката на знанието - департамент "Информатика", Нов български университет 18.05.2013 248 034 248 034 0 248 017 19,73 Приключен
Създаване и апробиране на нова специализация "Жилищна политика" по програма "Архитектура" - департамент "Дизайн и архитектура" на Нов български университет 28.05.2013 107 869 107 869 0 107 866 24,43 Приключен
Висшето образование по икономика - фундамент на икономиката на знанието 28.05.2013 231 519 231 519 0 231 511 20,00 Приключен
"Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса" 13.08.2013 440 898 440 898 0 458 177 23,30 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Укрепване на административния и функционалния капацитет на Инспектората към ВСС BG051PO002-2.4.04-0001-C0001
Шанс за реализация на младежите в България BG051PO001-1.1.01-0001-C0001
Конкурентоспособност и адаптивност в условията на промяна чрез професионално и личностно развитие на заетите лица в „Стомана Индъстри” АД BG051PO001-2.1.02-0504-C0001
Управление за ефективно професионално образование BG051PO001-3.2.03-0001-C0001
"Подобряване на знанията и уменията на служителите на "Софийска вода" АД чрез обучения по професионална квалификация и ключови компетенции" BG051PO001-2.1.16-0177-C0001
Повишаване квалификацията на служителите в МОМН чрез чуждоезиково обучение BG051PO002-2.2.09-0075-C0001
Усъвършенстване на професионалните умения и квалификацията на служителите в Националния център за информация и документация за по- ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията BG051PO002-2.2.09-0069-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите на служителите в Националната агенция за професионално образование и обучение чрез обучение, за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията BG051PO002-2.2.09-0078-C0001
Областна администрация Кюстендил – компетентност, ефективност и ефикасност BG051PO002-2.2.09-0053-C0001
Усъвършестване на квалификацията и придобиване на нови професионални умения от служителите в рзи стара загора, чрез организиране и реализиране на специализирани обучения BG051PO002-2.2.09-0070-C0001
Повишаване на капацитета и ефективността в правораздаването чрез обучение BG051PO002-2.4.13-0003-C0001
Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на Агенция по вписванията за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им чрез обучения по информационни технологии и английски език BG051PO002-2.2.12-0128-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз