Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 115625336 "Фригопан" ООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Марица 4204 Царацово с.Царацово, област Пловдив, община Марица
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Въвеждане на система за управление на околната среда във „Фригопан“ ООД и покриване на стандарт БДС ISO 14001 27.04.2012 333 002 249 752 83 313 249 737 12,00 Приключен
Транспорт до работа във "Фригопан" ООД 13.12.2013 21 079 21 079 0 21 077 15,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Въвеждане на енергоспестяващи технологии и използване на ВЕИ в "Белопейпър" ЕООД BG161PO003-2.3.02-0050-C0001
"Подобряване на енергийната ефективност на "Булармекс - ИК" АД" BG161PO003-2.3.02-0513-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз