Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 123024538 Тракийски университет
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Стара Загора 6000 Стара Загора жк. „Студентски град”
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Студентски практики в реални условия на аграрното производство 17.06.2008 56 843 56 843 0 56 843 12,00 Приключен
Студентска Екипна Практика по промоция на здраве (СЕП) 09.10.2009 77 773 77 773 0 77 773 12,00 Приключен
Подобряване на образователната инфраструктура в Тракийски университет - Стара Загора чрез комплекс от мерки 28.02.2012 3 634 318 3 634 188 130 3 299 741 24,00 Приключен
"Разшираване на научния потенциал на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в областите биоорганична химия, молекулярна патобиология и полимерни биоматериали, за повишаване на конкурентоспособността им в приоритетните направления нови материали, здраве и качество на живота" 19.03.2012 162 832 162 832 0 162 832 27,77 Приключен
Развитие на Център за електронни форми на дистанционно обучение в Тракийски Университет 11.10.2012 749 474 749 474 0 749 474 20,00 Приключен
Усъвършенстване на системата за управление и внедряване на интегрирана управленска информационна система в Тракийски университет за повишаване качеството на образованието и научно-изследователската дейност 28.01.2013 445 535 445 535 0 445 535 22,00 Приключен
"Развитие капацитета за научно-изследователска и развойна дейност на Тракийски университет Стара Загора, посредством обновяване и модернизиране на оборудването за приложни изследвания" 14.10.2013 1 139 592 968 653 538 776 968 615 22,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Професионална квалификация по интеркултурно образование на университетски преподаватели, експерти от РИО на МОН, директори на училища и учители 19.06.2008 15,00 Приключен
"Перспективи - Достоен живот за всички" 14.05.2008 12,00 Приключен
Студентски стипендии и награди 06.06.2011 17,10 Приключен
Студентски практики 18.01.2012 48,10 Приключен
BG051PO001-4.2.06 "Студентски стипендии и награди" 10.12.2012 37,20 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз