Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 110558378 "Слайт" ЕООД
Седалище Област: Ловеч Oбщина: Тетевен 5700 Тетевен гр. Тетевен, ул. "Иван Вазов" 147а
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Брегоукрепителни съоръжения за предпазване на населението от наводнения в Община Тетевен" BG161PO001-4.1.04-0056-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз