Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201164008 "Методия" АД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София район р-н Лозенец ул."Кишинев" No 1, ет. 1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
"Развитие, повишаване и обновяване на професионалните и ключови компетентности на лицата, заети в "Методия Уеб" ООД и "Методия" АД 10.01.2013 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Разработване и внедряване на "Интегрирана информационна система на община за подобряване на процесите и обслужването на гражданите и бизнеса" BG051PO002-3.1.02-0149-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз