Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200182590 "СЕСТАНТЕ" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София София, бул. "Христо Ботев" No.20
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Създаване на проектна готовност за кандидатстване на Столична община по ОПРР 2014-2020 BG161PO001-5.3.02-0003-C0001
Повишаване квалификацията на служителите в АГКК за предоставяне на комплексни електронни административни услуги BG051PO002-2.2.17-0026-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз