Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000455471 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4002 Пловдив бул. "Васил Априлов" № 15А
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Създаване и въвеждане на практически стаж по обща медицина за студенти 24.06.2008 62 639 62 639 0 62 639 15,55 Приключен
Практически стаж по палиативна медицина за студенти-медици 18.09.2009 83 668 83 668 0 83 668 10,00 Приключен
Осигуряване на достъпна и рентабилна инфраструктура на Медицински университет - Пловдив чрез подобряване на енергийната ефективност на сградите и модернизация на библиотечно - информационния център. 02.06.2010 2 214 111 2 180 662 35 592 2 057 463 34,43 Приключен
"Докторантко Обучение в МУ - Пловдивза Компетентност, Творчество, Оригиналност, Реализация и Академизъм в Науката и Технологиите (ДОКТОРАНТ) 30.07.2012 500 771 500 771 0 500 771 28,00 Приключен
Създаване на Система за Ефективно Дистанционно Електроннобазирано обучение на Магистри по Обществено здраве 10.10.2012 677 855 677 855 0 677 838 26,33 Приключен
АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ПЛОВДИВ - НОВИ КОМПЕТЕНЦИИ И УМЕНИЯ ЗА АДЕКВАТЕН ОТГОВОР В СЪВРЕМИЕТО НА ПАЗАРА НА МЕДИЦИНСКИ ТРУД 28.05.2013 0 0 0 0 24,00 Прекратен
"Създаване на изследователски комплекс за транслационна невронаука" 09.08.2013 2 770 373 2 354 817 545 571 2 354 817 25,37 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Получаване на нутрацевтици с антиоксидантно и имуностимулиращо действие" BG161PO003-1.1.05-0024-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз