Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000083619 Икономически университет - Варна
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна ул. „Княз Борис” № 77
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Българското кулинарно майсторство за устойчиво развитие на туризма 17.06.2008 53 181 53 181 0 53 181 7,00 Приключен
"Интегриран проект за подобряване условията за предоставяне на образователни услуги в ИУ-Варна" 02.06.2010 2 504 831 2 504 831 0 2 379 054 24,00 Приключен
Дистанционното обучение - съвременен подход в системата на академичното образование за подобряване качеството на човешките ресурси 05.11.2012 320 944 320 944 0 320 829 24,00 Приключен
Иновативна партньорска мрежа за устойчиво сътрудничество университет - бизнес 16.04.2013 137 186 137 186 0 139 361 24,00 Приключен
Изграждане на устойчива система за повишаване компетенциите и кариерно израстване на академичния състав на ИУ-Варна 24.04.2013 103 762 103 762 0 103 762 20,00 Приключен
Бизнес моделиране на учебните планове и програми в професионално направление 3.8 Икономика на Икономически университет-Варна 27.06.2013 245 171 245 171 0 245 144 20,00 Приключен
"Качеството на обучението на докторанти и постдокторанти - социална отговорност на университет и бизнес" 18.07.2013 296 587 296 587 0 296 551 27,00 Приключен
„Развитие на приложните изследвания за безопасност на стоките в ИУ-Варна” 14.10.2013 190 454 161 867 49 524 161 867 21,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Студентски стипендии и награди 06.06.2011 17,10 Приключен
Студентски практики 18.01.2012 48,10 Приключен
BG051PO001-4.2.06 "Студентски стипендии и награди" 10.12.2012 37,20 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз