Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 107526071 "Зефир" ЕООД
Седалище Област: Габрово Oбщина: Севлиево 5400 Севлиево Севлиево, ул. "Хаджи Ангел" No.4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Създаване на условия за безопасен труд в предприятие "Класика" ЕООД BG051PO001-2.3.02-0033-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз