Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131111964 "Евромаркет Кари" АД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София София 1784, жк "Малдост 1", бул. "Андрей Ляпчев" No.51
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Намаляване на вредното влияние върху околната среда и устойчиво развитие на предлаганите услуги BG161PO003-2.1.08-0281-C0001
Повишаване конкурентоспособността на Емиро ООД чрез въвеждане на системи за управление BG161PO003-2.1.12-0238-C0001
Превенция за безопасност и здраве при работа във фирма ТРУД АД гр. Русе BG051PO001-2.3.02-0201-C0001
Подобряване на условията на труд и мерки за предотвратяване на рисковите фактори в "Никром Тръбна Мебел" АД BG051PO001-2.3.02-0087-C0001
Стратегически мерки за подобряване условията на труд в Ташев Транс ЕООД BG051PO001-2.3.03-0287-C0001
"Съвременна организация на трудовата дейност в МБАЛ "Д-р ДИмитър Павлович" ЕООД, гр Свищов" BG051PO001-2.3.03-0571-C0001
"„Внедряване на иновативни продукти и процеси за заключващи механизми за автомобили във „Витте Аутомотив България” ЕООД” " BG161PO003-1.1.07-0475-C0001
Подкрепа за производственото и пазарно внедряване на иновативно съоръжение за обработка на пресен въздух – собствена разработка на Дамвент ООД BG161PO003-1.1.07-0195-C0001
Подобряване на енергийната ефективност в Подемкран АД BG161PO003-2.3.02-0185-C0001
"Осъществяване на мерки за подобряване на енергийната ефективност на "ДЕНИТО" ООД" BG161PO003-2.3.02-0256-C0001
"Внедряване на енегоефективно производствено оборудванев "Просвета-София" АД" BG161PO003-2.3.02-0372-C0001
"Мерки на "АРСТ" ООД в подкрепа на зелената икономика на България" BG161PO003-2.3.02-0401-C0001
"Повишаване на енергийната ефективност на "Лавена" АД" BG161PO003-2.3.02-0466-C0001
"Повишаване на конкурентоспособността чрез инвестиране в енергоефективно технологично оборудване и СМР в цех за рециклирането на пластмаси" BG161PO003-2.3.02-0420-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз