Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000670552 Университет по библиотекознание и информационни технологии - София
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1784 София бул. "Цариградско шосе" № 119
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Тракия – кръстопът на цивилизации. Студентски практики в областта на културно-историческото наследство на територията на Старозагорска област 17.06.2008 58 431 58 431 0 58 202 18,00 Приключен
Внедряване на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна инфраструктура с цел подобряване качеството на предлаганите образователни дейности в сграда на "Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии" 02.06.2010 1 603 970 1 603 970 0 1 522 328 25,80 Приключен
"Създаване на информационна среда за мотивация и стимулиране на младите изследователи в УниБИТ" 19.03.2012 427 712 427 712 0 427 712 31,83 Приключен
Дистанционно обучение по библиотечно-информационни науки, печатни комуникации и науките за културното наследство 10.10.2012 346 000 346 000 0 334 753 24,00 Приключен
Усъвършенстване на системите за управление в УниБИТ 05.02.2013 356 113 356 113 0 356 113 20,00 Приключен
РАЗРАБОТВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯТА ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ НА УНИБИТ. 08.04.2013 619 332 619 332 0 619 332 21,07 Приключен
Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в УниБИТ 23.04.2013 93 991 93 991 0 93 991 18,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Студентски стипендии и награди 06.06.2011 17,10 Приключен
Студентски практики 18.01.2012 48,10 Приключен
BG051PO001-4.2.06 "Студентски стипендии и награди" 10.12.2012 37,20 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване на квалификацията и професионализма на служителите от Държавна агенция „Технически операции” чрез обучение BG051PO002-2.2.17-0047-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз