Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131112176 "Капитол Груп" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София район Възраждане бул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 156 вх.3 ет.3 ап.7
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изграждане на ЦНСТ и защитено жилище за деца и младежи с увреждания град Севлиево BG161PO001-1.1.11-0032-C0001
Подобряване на здравното обслужване в община Годеч чрез изграждане на модерен здравен център BG161PO001-4.1.05-0011-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз